Галицький район м. Львова. ДНЗ № 32 тел: 260-07-24
 
м. Львів, вул. Коцюбинського, 21а

Сторінка музкерівника

Музичний керівник

Шимко Надія Юліївна

“ Виховання національної свідомості та патріотизму через вивчення народних звичаїв, традицій та обрядів на музичних заняттях ”.


Останнім часом у суспільстві зріс інтерес до її національної історії та культури, виникла необхідність переосмислення минулого та набула актуальності проблема відродження нації. Тому вже з дошкільного віку прагнемо формувати в дитині такі особистісні якості та риси характеру:
• патріотизм;
• громадську відповідальність;
• мужність;
• готовність працювати для розвитку Батьківщини;
• бажання захищати її.
Формуванню патріотичних почуттів сприяли й українські народні пісні, історичні думи у виконанні кобзарів, легенди, казки, прислів’я, які оспівували героїчну минувшину. Українські традиції та обряди відіграють велику роль у розвитку та збереженні нації. Тому зрозумілою є важливість виховання сучасних дітей на давніх українських національних традиціях. Головна мета усіх заходів – пробудити в юних серцях любов до рідної країни, гордість за її досягнення, формувати відповідальну громадську позицію. Головний висновок, до якого мають прийти діти: у кожного з нас є рідна Батьківщина, славна традиціями, багата на талановитих людей, з чудовою природою. Та формується філософське бачення історії і сьогодення, позитивне життєстверджувальне світосприймання, любов до рідного народу, до України.

“…дитячий садок – це перша найрідніша школа для дитини, національна школа, в якій пробуджується національна і громадська свідомість. … потрібно вносити в своє виховання найбільш національного, патріотичного елементу. ”
        (С. Русова)
Український дитячий музичний фольклор – це найцікавіший, найдоступніший, багатофункціональний матеріал для виховання дітей дошкільного віку.

До пісень, що їх виконують самі діти, ходять такі музичні жанри, як дитячі музичні ігри, заклички – приказки, примовки, прозивалки, звуконаслідування, колядки, щедрівки, веснянки, гаївки.

 

 

У своїй роботі на святах та тематичних розвагах використовують традиційні музичні ігри:
“Ми збудуєм хатку вам, нашим славним малюкам”, “Чижику, чижику, пташко маленький”, “Голуб”, а також музичні ігри – веснянки, гаївки: “Зайчик”, “Жучок”, “Голубка”, “Іванчику - білоданчику”, “Посаджу я грушечку”, “Жила – була царівна”.

 

 

 

На тематичних розвагах використовують такі колядки як: “Старий рік минає”, “Добрий вечір, щедрий вечір”, “На небі зірка ясна засяла”, “Добрий вечір тобі, пане господарю”.

 

 

Народні традиції – це приклад гармонії життя із законами добра і краси. Граючи з малюками, розважаючи їх пестушками, утішками, казками ми активізуємо у дитини почуття, формуємо свідомість.

 

 

Музично – естетичне виховання засноване на використанні фольклорних здобутків, має універсальний характер, може ефективно використовуватись в роботі з дітьми раннього віку.

А яке ж виконання народних пісень без гри на музичних інструментах.

 

Виховуючи у дітей почуття патріотизму ми знайомимо їх не тільки з народними традиціями, але й проводимо тематичні розваги та свята.